Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Kroeze Installatie & Onderhoud (Kamer van Koophandel: NL 11070098), hierna te noemen Kroeze Installatie & Onderhoud, verleent u hierbij toegang tot www.kroeze-installatie.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Kroeze Installatie & Onderhoud behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website.

Beperkte aansprakelijkheid
Kroeze Installatie & Onderhoud spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen en diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen en diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kroeze Installatie & Onderhoud.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kroeze Installatie & Onderhoud nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kroeze Installatie & Onderhoud.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kroeze Installatie & Onderhoud, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.


Privacy Policy

Kroeze Installatie & Onderhoud heeft deze privacy verklaring opgesteld om duidelijk te maken dat wij waarde hechten aan de privacy van de bezoekers van onze website. In het hierna volgende kunt u lezen hoe wij omgaan met informatie die wij via deze website over onze bezoekers verkrijgen.

De door de consument opgegeven persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het correct afhandelen van de bestelling, tenzij de consument toestemming geeft voor ander gebruik.

Informatie die automatisch in de logbestanden van onze server bijgehouden wordt
De server waarop onze website is ondergebracht, houdt logbestanden bij. Wij gebruiken de data uit deze logbestanden (IP adressen, browser types, bezoektijden, bezochte pagina’s, bestanden die gedownload zijn) voor de volgende doeleinden:

Om problemen met de server te diagnosticeren
Om informatie over de frequentie van het bezoek aan onze site, de voorkeur voor informatie en de gebruikte browsertypes in kaart te brengen. Met deze informatie proberen wij onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de voorkeuren van onze bezoekers. Deze informatie wordt door ons niet tot individuele gebruikers herleid. Wij gebruiken deze informatie niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Formulieren
Op formulieren op deze website moeten gebruikers informatie verstrekken zoals bijvoorbeeld hun naam, e-mail en in enkele gevallen postadres. Deze informatie wordt gebruikt om het verzoek van de gebruikers af te handelen en om indien nodig hierover met hen in contact te komen. We gebruiken deze informatie absoluut niet voor commerciële of andere doeleinden dan hier omschreven, noch verstrekken wij deze gegevens aan derden.

Deze website bevat links naar andere websites
Wij streven een zorgvuldige selectie na in de door ons gepubliceerde links. Kroeze Installatie & Onderhoud is echter niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere websites de privacy van de bezoekers waarborgen, noch voor de inhoud van deze websites.

Om de informatie aan te passen of wijzigen die u op deze website per e-mail, via een formulier of op een andere manier aan ons verstrekt hebt, kunt u zich per e-mail wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact over de website
U kunt te allen tijde uw gegevens bij ons opvragen en inzien, door een verzoek te doen via de email of post, uiterlijk binnen 5 dagen na uw verzoek ontvangt u een email bericht met een overzicht van de bij ons geregistreerde gegevens. Indien er gegevens zijn die u wilt laten wijzigen, aanvullen of verwijderen dan kunt u dat aan ons melden.

Onze contactgegevens zijn:
Telefonisch: 0345 - 778 774
Schriftelijk: Oranje Nassaulaan 2 - 4101 JT Culemborg
Per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.